Bärsystem för Kameror

För att se en större bild och få mera information, klicka på respektive bild.

Det är ofta problem med att få med sig allt om man fotograferar med storformats kameror, och eventuellt även andra format (typ småbild) parallellt på samma tur. Här försöker jag visa på en lösning som jag har konstruerat och som jag tycker fungerar relativt bra efter att ha använt den några år nu. Det duger kanske inte om man planerar långa vandringar med övernattningar, men det kan kanske fungera som en inspirationskälla för Dig att skapa något som passar just Dina behov.

Jag använde en brandkårsram från Camp Trails som utgångspunkt (nej, jag har ingen relation med detta bolag förutom att jag köpt denna ram). 

Kraven jag hade på mitt bärsystem kunde formuleras som:

  • Det skulle vara så komfortabelt som möjligt att bära.
  • Det skulle vara enkelt att komma åt utrustningen och börja fotografera.
  • Det skulle vara enkelt att transportera utrustningen när den inte skulle bäras.
Genom att köpa en bra ram med rejäla bärremmar och midjebälte så kan man säga att det första kravet så långt möjligt var tillgodosett. För att kunna bära tunga bördor komfortabelt skall det tyngden ligga ungefär i axelhöjd och så nära kroppen som möjligt (det finns undantag till denna regel och det är vid skidåkning och långfärdsskridkoåkning, då lasten skall ha låg tyngdpunkt för att uppnå maximal balans)

Två tillägg har gjorts på brandkårsramen, ett i axelhöjd och ett i nedre högra hörnet. Tillägget i axelhöjd består at ett fyrkantigt aluminiumrör som till stor del har gjorts om till en U-profil. På denna har tvi "krokar" nitats fast där den större/tyngre kameraväskan skall hänga. Här har jag gjort ett misstag, "krokarna" borde ha placerats assymetriskt (åt vänster i mitt fall) på ramen så att väskan hängde lite vid sidan av centrum och därmed balanserade upp tyngden av stativet på höger sida. Enligt min ursprungliga plan skulle detta ha kunnat ske genom att packa väskan med förskjuten tyngdpunkt, men det har visat sig svårt att göra detta i verkligheten. Den del av aluminiumröret som sticker ut till höger fungerar som stöd för stativet som fästs vid ramen med gummiremmar.
Tillägget i nedre högra hörnet fungerar som stöd för stativets nedre ände. Den nuvarande designen av detta stöd är inte den bästa, men den fungerar.
 

Bilderna visar brandkårsramen lastad med min större väska för storformatsutrustningen och en mindre väska för småbildsutrustningen. Märk att väskorna har remmar som fäster dem vid ramens sidorör. Den övre väskan står på aluminiumprofilen jag har satt dit och krokarna på den, inte på den undre väskan. När både storformat och småbild skall med så år småbildsväskan överst och storformatsväskan under. Detta för att småbildsutrustningen är den jag använder för snabbare motiv, typ djur och fåglar. De 20 sekunder det tar extra att lossa småbildsväskan för att komma åt storformatsutrustningen betyder sällan något när det gäller att ta storformatsbilder.

Jag planerar att sy en väska där jag kan ha ett kamerahus med monterat 300 mm objektiv och möjligen en teleförlängare som är enkelt tillgängligt (detta kallas för en scope pack på engelska).

Denna lösning på att bära fungerar för mig, det kanske inte fungerar lika bra för Dig men det kanske kan fungera som en inspirationskälla i sökandet efter en som gör det. Jag har gjort mycket vandrande under dagsturer med laster på runt 25 kg. Jag har dock inte ägnat mig åt några övernattningsturer, jag tror dock att det skulle gå även om det vore tungt.
 

Hem