Bildgallerier
 
 
   
Bildgallerierna är fortfarande delvis under utveckling.
N
  Y
    T
      T
         !!
Förutom att Svenska och vissa USA gallerier är  
tillgängliga så finns det också några bilder från Frankrike under Övrigt !!
Här finns bilder från olika delar av världen. Tyngdpunkten ligger på landskap och närbilder, men även fåglar och djur finns representerade 
Min intention har varit att inte bara visa bra bilder utan att också visa lite av det som är typiskt för respektive område. Detta gör att gallerierna inte bara är intressanta ur fotografisk synpunkt utan även kan fungera som någon sorts turistinformation..
 
 
Hem
 
Spov på Öland