Welcome to
Guran's pages on
PHOTOGRAPHY
Välkommen till
Guran's sidor om
FOTOGRAFI

Bondans on Fårö, Gotland, Sweden
Bondans på Fårö, Gotland, Sverige
This site is optimized for a resolution of 800x600. Other resolutions will give unpredictable appearence.
 
 

By entering this Web site You acknowledge that all images contained herein are copyrighted and agree not to copy, reprint, transmit or otherwise violate copyright laws.

Denna Web site är optimerad för en upplösning av 800x600. Andra upplösningar kan ge oförutsägbart utseende.

Genom att gå in på denna Web site så erkänner Du att alla bilder som finns här är skyddade av upphovsrättslagstiftning, och förbinder Dig att inte kopiera, skriva ut, överföra eller på annat sätt bryta mot upphovsmanna rätten.

Please Enter by Selecting Language
Vänligen Välj Språk

 

All images © Göran Ellqvist

Alla bilder © Göran Ellqvist

visitors since spetember 3 2003
besökare sedan 3 september 2003